Fördjupning - USA:s rymdfärder - Astronautgrupp 5
Här återfinns en beskrivning av NASA:s Astronautgrupp 5.

Astronautgrupp 5
NASA rekryterade Astronautgrupp 5 1966. Man såg framför sig ett stort antal rymdfärder både inom Apollo-programmet och inom de efterföljande färder som med ett samlingsnamn kallades "Apollo Applications Program", och man hade ytterligare stora behov av astronauter. Man rekryterade inte mindre än nitton nya astronauter till Astronautgrupp 5.

Kraven för att antas i Astronautgrupp 5 var tillbaka till det som gällt för Astronautgrupp 3: man skulle vara provflygare eller erfaren jetplanspilot.

Astronauterna i Astronautgrupp 5 kom att antingen ingå i besättningar på de senare Apollo-färderna, i därpå följande färder med Apollo-farkoster (Skylab, Apollo-Sojuz-färden), eller i tidiga färder med rymdfärjorna.

Två av astronauterna i Astronautgrupp 5 tilldelades aldrig något uppdrag: John Bull diagnosticerades tidigt med en lungsjukdom och slutade då som astronaut. Edward Givens omkom i en bilolycka. Övriga sjutton astronauter beskrivs nedan i den ordning de flög i rymden.

Fred Haise
Fred Haise var den första astronaut ur Astronautgrupp 5 som blev tilldelat ett uppdrag i en Apollo-besättning. När Mike Collins tvingades operera ryggen och hans backupp Jim Lovell då tog Collins plats i Apollo 8, så saknades det en astronaut i backup-besättningen. Detta löstes genom att Buzz Aldrin, månlandarpilot i backup-besättningen, flyttade till rollen som kommandomodulspilot, och Fred Haise kom in som månlandarpilot i backup-besättningen.

Backup-besättningen för Apollo 8 var planerad att flyga med Apollo 11. Eftersom arrangemanget med Haise var tillfälligt på grund av Collins operation, så blev besättningen som flög med Apollo 11 Armstrong, Collins och Aldrin. Haise fick (återigen) ta rollen som backup-månlandarpilot, nu för Apollo 11.

Fred Haise var sedan aktuell som månlandarpilot i den besättning som ursprungligen planerats för Apollo 14. På grund av Alan Shepards brist på träning bytte man besättningar mellan Apollo 13 och Apollo 14, så Haise blev månlandarpilot på Apollo 13.

Som känt gick resan med Apollo 13 inte bra. Haise och övriga i besättningen kunde nätt och jämnt komma levande tillbaka till jorden.

Efter Apollo 13 blev Fred Haise utsedd till backup-befälhavare för Apollo 16. Detta innebar att han senare sannolikt skulle ha blivit erbjuden uppdraget som befälhavare för Apollo 19, men denna rymdfärd blev inställd.

I rymdfärjeprogrammet var Haise en av två befälhavare för det som benämnts rymdfärjans Approach and Landing Tests (ALT). ALT genomfördes med rymdfärjan Enterprise, och bestod i ett antal tester i atmosfären där rymdfärjans förmåga till flygning i atmosfären och landing testades. Totalt åtta bemannade flygningar med Enterprise genomfördes, Haise var befälhavare för fem av dem.

På grund av rymdfärjeprojektets försening hann Haise gå i pension som aktiv astronaut innan de första rymdfärderna med rymdfärjor genomfördes, annars hade Haise varit en given befälhavare för någon av de allra första rymdfärderna med en rymdfärja.

Jack Sweigert
Jack Sweigert fick uppdraget som backup-kommandomodulspilot för Apollo 13. När backup-månlandarpilotern Charlie Duke fick röda hund, var den ordinarie kommandomodulspiloten för Apollo 13, Ken Mattingly, inte immun mot sjukdomen, vilket Jack Sweigert var. Därför fick de två byta plats, så Jack Sweigert flög med Apollo 13.

Jack Sweigert var påtänkt som kommandomodulspilot för Apollo-Sojuz-färden, men eftersom han hade farit med osanning i samband en utfrågning angående Apollo 15, om osanktionerade föremål som astronauter tagit med sig till månen, så straffades Sweigert genom att inte få uppdraget.

Stuart Roosa
Stuart Roosa var kommandomodulspilot på Apollo 14. Roosa skulle troligen ha blivit erbjuden uppdraget som befälhavare för Apollo 20, men Apollo 20 ställdes in innan någon besättning hade utsetts.

Roosa var backup-kommandomodulspilot för Apollo 16, och därefter återigen backup-kommandomodulspilot för Apollo 17. Det var Roosas sista uppdrag som astronaut.

Ed Mitchell
Ed Mitchell var månlandarpilot på Apollo 14, och blev därmed den sjätte människan att gå på månen. Mitchell blev därefter backup-månlandarpilot på Apollo 16. Det var Mitchells sista uppdrag som astronaut.

Al Worden
Al Worden var kommandomodulspilot på Apollo 15. Det var Wordens enda uppdrag som astronaut.

Jim Irwin
Jim Irwin var månlandarpilot på Apollo 15, och blev därmed den åttonde människan att gå på månen. Det var Irwins enda uppdrag som astronaut.

Ken Mattingly
Ken Mattingly var kommandomodulspilot på Apollo 16. Ken Mattingly kvarstod som aktiv astronaut till dess färderna med rymdfärjorna började. Mattingly var befälhavare för rymdfärjefärderna STS-4 och STS-51-C.

Charlie Duke
Charlie Duke var månlandarpilot på Apollo 16, och blev därmed den tionde människan att gå på månen. Det var Dukes enda uppdrag som astronaut.

Charlie Duke var en populär s.k. "Capcom" (Capsule Communicator), d.v.s. den i markkontrollen som kommunicerade med astronauterna i kapseln. Det sägs att besättningen för Apollo 11 specifikt begärde att Duke skulle ingå i gruppen av Capcoms för deras rymdfärd. Charlie Duke är därför även känd för att han var den som i markkontrollen skötte kommunikationen med Apollo 11 under den första landningen på månen.

Ron Evans
Ron Evans var kommandomodulspilot på Apollo 17. Evans blev sedan backup-kommandomodulspilot för Apollo-Sojuz-färden.

Paul Weitz
Det spekuleras i att Paul Weitz skulle ha blivit utsedd till kommandmodulspilot på Apollo 20. Istället blev han utsedd till (kommandomoduls)pilot på Skylab 2.

Weitz var kvar i aktiv tjänst när färderna med rymdfärjorna började, och han blev befälhavare för STS-6, den första färden med rymdfärjan Challenger.

Jack Lousma
Om Jack Lousma spekuleras likande som om Weitz att Lousma skulle ha blivit utsedd till månlandarpilot på Apollo 20. Istället blev han utsedd till (kommandomoduls)pilot på Skylab 3. Därefter var han backup-kommandomodulspilot för Apollo-Sojuz-färden.

Liksom Weitz var Lousma kvar i aktiv tjänst när färderna med rymdfärjorna började, och han blev befälhavare för STS-3, den enda färd med en rymdfärja som landade på White Sands i New Mexico.

Gerald Carr
Gerald Carr var utsedd till backup-månlandarpilot för Apollo 16, och därmed troligen den som skulle ha blivit månlandarpilot på Apollo 19. När Apollo 19 ställdes in flyttades Carr från rollen i backup-besättningen för Apollo 16 till att bli befälhavare för Skylab 4.

William Pogue
William Pogue var utsedd till backup-kommandomodulspilot för Apollo 16, och därmed troligen den som skulle ha blivit kommandomodulspilot på Apollo 19. När Apollo 19 ställdes in flyttades Pogue från rollen i backup-besättningen för Apollo 16 till att bli (kommandomoduls)pilot på Skylab 4.

Vance Brand
Vance Brand var utsedd till backup-kommandomodulspilot för Apollo 15, och därmed den som skulle ha blivit kommandomodulspilot på Apollo 18. När Apollo 18 ställdes in blev Brand istället backup-befälhavare för Skylab 3, och därefter backup-befälhavare även för Skylab 4.

Under Skylab 3 och Skylab 4 var Brand dessutom den som skulle varit befälhavare för en eventuell räddningsfärd för att hämta hem strandsatta astronauter från Skylab.

Brand gjorde sin första rymdfärd som kommandomodulspilot för Apollo-Sojuz-färden.

Brand var kvar i aktiv tjänst när färderna med rymdfärjorna började, och han blev befälhavare för färderna STS-5, STS-41-B och STS-35.

Joe Engle
Joe Engle skulle ha vait månlandarpilot på Apollo 17. Politiskt tryck fick NASA att ersätta Engle med en yrkesakademiker (Harrison Schmitt). Som tröst fick Engle välja vad han helst ville göra av övriga uppdrag NASA hade. Han valde att arbeta med rymdfärjan.

Engle och Haise var de två befälhavare som turades om att genomföra Approach and Landing Tests (ALT) med rymdfärjan Enterprise. Engle var den ende av de två som var kvar i tjänst när rymdfärjan blev klar att flyga i rymden. Engle var befälhavare för STS-2 och STS-51-I.

Bruce McCandless
Bruce McCandless var backup-(kommandomoduls)pilot för Skylab 2. Hans första rymdfärd var med STS-41-B, och hans andra och sista var med STS-31.

Don Lind
Don Lind var backup-(kommandomoduls)pilot för Skylab 3 och Skylab 4. Tillsammans med Vance Brand utgjorde han räddningsbesättning för att eventuellt hämta hem strandsatta astronauter från dessa färder.

Det dröjde 19 år innan Don Lind fick genomföra en rymdfärd. Han flög med STS-51-B år 1985.

Epoken som Astronautgrupp 5 var verksam under
Astronauterna i Astronautgrupp 5 var viktiga under senare delen av Apollo-programmet, nio av astronauterna i Astronautgrupp 5 flög med de fem sista Apollo-färderna. Därefter flög fyra astronauter ur gruppen inom Skylab-programmet och en på Apollo-Sojuz-färden. Astronauterna i Astronautgrupp 5 utgjorde även kärngruppen för att vara befälhavare på de tidiga färderna med rymdfärjor, fem av de sex första rymdfärjefärderna hade en befälhavare från Astronautgrupp 5.

De första i Astronautgrupp 5 som flög i rymden var Jack Sweigert som kommandomodulspilot, och Fred Haise som månlandarpilot, på Apollo 13 i april 1970. Den siste i Astronautgrupp 5 som flög i rymden var Vance Brand, som befälhavare för STS-35 i december 1990. Tiden mellan den första och sista färden för någon ur Astronautgrupp 5 var drygt 20 år.

 

Här är en länk vidare till sidan om Astronautgrupp 6.

Här är en länk tillbaka till sidan om astronauter.

Här är en länk tillbaka till fördjupningssidan om rymden.

//MatsB   v 1.0 2020-10-03


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se