Fördjupning - USA:s rymdfärder - Apollo-Sojuz-färden
Här återfinns en fördjupning om Apollo-Sojuz-färden.

Apollo-Sojuz-färden
Apollo-Sojuz-färden var en politisk manifestation mellan USA och Sovjetunionen. När USA hade vunnit kapplöpningen till månen behövde de inte längre frukta konkurrensen från det sovjetiska rymdprogrammet. En av USA:s president Nixons starka sidor var utrikespolitik, och ett avtal om samarbete mellan USA och Sovjetunionen för fredligt utforskande av rymden skulle ses positivt av båda sidor.

Man planerade därför ett möte i rymden mellan amerikaner och ryssar, en Apollo-kapsel och en Sojuz-kapsel skulle docka med varandra. Besättningar utsågs, den amerikanska besättningen bestod av befälhavaren Tom Stafford, kommandomodulspiloten Vance Brand och dockningsmodulspiloten Deke Slayton. Den ryska besättningen bestod av befälhavaren Aleksej Leonov och "färdmekanikern" Valerij Kubasov. (Den ryska titeln på andremannen i Sojuz-kapslarna översätts på engelska till "flight engineer" vilket på svenska betyder färdmekaniker. "Färdingenjör" kanske också går att säga.)

Apollo-Sojuz-färden genomfördes i juli 1975.

Eftersom amerikaner och ryssar hade utvecklat sina respektive rymdsystem helt oberoende av varandra och i konkurrens, så var det förstås mycket som inte var kompatibelt. Här tar jag upp några viktiga saker där man behövde lösa inkompatibiliteter.

Dockningsmodulen
USA och Sovjetunionen hade helt olika dockningsmekanismer på sina farkoster. Istället för att tvingas välja endera lösningen (varvid den andra sidan skulle känna sig nedvärderad för att deras lösning ratats), så valde man att bygga ett övergångsdon, eller en dockningsmodul som man kallade det. Dockningsmodulen var helt enkelt en tunnel som hade en amerikansk dockningsmekanism i ena änden och en rysk dockningsmekanism i den andra änden.
Atmosfär
USA och Sovjetunionen hade olika atmosfär i sina rymdkapslar. USA hade en ren syreatmosfär vid ett tryck av ungefär en tredjedel av lufttrycket vid havsytan. Sovjetunionen hade en kväve/syreblandning vid ett tryck som motsvarade trycket vid havsytan. Dockningsmodulen fungerade som en luftsluss för att tillåta olika tryck och olika luftblandning i de olika kapslarna.

Det fanns ett problem till med atmosfären. När amerikanska astronauter skulle skjutas upp i rymden tvingades de andas rent syre i några timmar innan de sköts upp. Detta för att se till att det inte fanns något kväve kvar i blodet. I annat fall kunde kvävet i blodet ge dykarsjuka i det låga trycket i kapseln uppe i rymden. Färden från havsytans tryck till omloppsbanan i rymden tog bara tio minuter, så tryckfallet var stort på kort tid. Man behövde alltså en lösning för att undvika att de som skulle förflytta sig från Sojuz-atmosfären till Apollo-atmosfären skulle behöva stanna i dockningsmodulen och andas rent syre under högt tryck i flera timmar innan förflyttningen till det lägre trycket.

Lösningen blev att Sojuz-kapseln flög med betydligt lägre tryck än normalt. Man hade räknat ut att om Sojuz-kapselns tryck var ungefär mitt emellan Sojuz normala tryck och Apollos normala tryck, så skulle tryckskillnaden vara tillräckligt liten för att den som andats Sojuz kväve/syreblandning skulle kunna gå direkt till Apollos lägre tryck utan att riskera dykarsjuka.

Språket
Samtliga astronauter och kosmonauter genomgick språkkurser i det andra landets språk, och protokollet blev att man talade det lands språk i vars kapsel man befann sig.
Vem är var och när?
Man hade inte planerat att genomföra yttre rymdpromenader mellan kapslarna. Ett plötsligt fel på dockningsmodulen skulle därför innebära att de som för ögonblicket befann sig i en viss kapsel skulle få landa i den kapseln. Man försökte därför undvika längre vistelser där alltför många befann sig i samma kapsel. Förutom välkomst- och avskedsceremonier försökte man därför ha tre man i Apollo-kapseln och två man i Sojuz-kapseln. Samtliga besättningsmedlemmar besökte den andra kapseln åtminstone en gång.

Ett annat krav var att båda kapslarna alltid skulle vara bemannade av minst en ur den egna besättningen. Utbytet av personal mellan kapslarna blev därför noga uttänkt för att alla ovanstående krav skulle uppfyllas. (När jag skriver det här kommer jag att tänka på tankenöten om mannen som skall frakta en varg, en get och ett kålhuvud över en flod. Det måste känts som något liknande för dem som lade upp planerna för hur man skulle kunna flytta runt personalen och hela tiden uppfylla alla villkoren.)

Politiska plus
Rymdfärden och mötet blev mycket lyckat. Som ett politiskt PR-jippo var det utmärkt. Såväl USA som Sovjetunionen såg mötet som en politisk vinst för den egna sidan.

Det enda smolket i bägaren var att ett misstag vid landningen gjorde att den amerikanska besättningen utsattes för giftiga gaser. Man hade glömt att slå av styrraketerna, och deras giftiga gaser sögs in i kapseln. Astronauterna var tvungna att läggas in på sjukhus för att man skulle kontrollera att de inte fått några skador.

Apollo-Sojuz-färden var den sista bemannade rymdfärden med Apollo-farkoster. Nu skulle det dröja till 1981 innan USA gjorde bemannade rymdfärder, då med rymdfärjan.

 

Här är en länk tillbaka till fördjupningssidan om Apollo.

Här är en länk tillbaka till fördjupningssidan om rymden.

//MatsB   v 1.0 2020-09-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se