Fördjupning - USA:s rymdfärder - Astronautgrupp 6
Här återfinns en beskrivning av NASA:s Astronautgrupp 6.

Astronautgrupp 6
Astronautgrupp 6 rekryterades till NASA 1967. Detta var återigen en rekrytering av mer akademiska astronauter: kravet var en doktorsexamen inom relevanta ämnesområden, men inget krav på piloterfarenhet. Elva astronauter rekryterades.

Vid tiden då de elva nya astronauterna väl rekryterats hade NASA:s budgetar blivit mer ansträngda, och Apollo Applications Program skars ner betydligt i budgetprocessen 1967. Detta gjorde att NASA i princip inte hade arbete åt de nya astronauterna. De "välkomnades" därför med en varning att det skulle kunna dröja mycket länge, om de ens någonsin skulle få flyga i rymden. Fyra av de elva slutade innan de flugit i rymden. Övriga sju kom att flyga i rymden inom rymdfärjeprogrammet.

Eftersom de sju kvarvarande astronauterna i Astronautgrupp 6 hade viktiga stödroller under Apollo-programmet och påföljande färder med Apollo-kapslar, så beskriver jag dessa astronauter här, i den ordning de flög i rymden.

Joseph Allen
Joseph Allen genomförde två rymdfärder med rymdfärjor, han deltog på färderna STS-5 och STS-51-A som Mission Specialist.

William Lenoir
William Lenoir var backup-Science Pilot för Skylab 3, och därefter även för Skylab 4.

Lenoir genomförde en rymdfärd med rymdfärjan, han deltog på färden STS-5 som Mission Specialist.

Story Musgrave
Story Musgrave var backup-Science Pilot för Skylab 2.

Under rymdfärjeprogrammet blev Musgrave en av de astronauter dom genomförde flest rymdfärder, han genomförde inte mindre än sex färder med rymdfärjorna: han deltog som Mission Specialist i färderna STS-6, STS-51-F, STS-33, STS-44, STS-61 och STS-80.

Story Musgrave var dessutom den enda astronaut som flög med alla de fem rymdfärjorna.

William Thornton
William Thornton genomförde två rymdfärder med rymdfärjor, han deltog på färderna STS-8 and STS-51-B som Mission Specialist.

Robert Parker
Robert Parker genomförde två rymdfärder med rymdfärjor, han deltog på färderna STS-9 and STS-35 som Mission Specialist.

Anthony England
Anthony England genomförde en rymdfärd med rymdfärjan, han deltog på färden STS-51-F som Mission Specialist.

Karl Heinze
Karl Heinze genomförde en rymdfärd med rymdfärjan, han deltog på färden STS-51-F som Mission Specialist.

Epoken som Astronautgrupp 6 var verksam under
Astronauterna i Astronautgrupp 6 började sina NASA-karriärer som viktiga stödpersoner vid månlandningarna. Flera av astronauterna (Allen, Heinze, Parker, England) fungerade som Capsule Communicators under de tre sista månlandningarna, och bidrog med vetenskapligt kunnande under månpromenaderna. Astronauterna i Astronautgrupp 6 var sedan viktiga i sina arbeten som Mission Specialists framför allt på de tidiga färderna med rymdfärjorna.

De första i Astronautgrupp 6 som flög i rymden var Joseph Allen och William Lenoir, båda som Mission Specialists på STS-5 i november 1982. Den siste i Astronautgrupp 6 som flög i rymden var Story Musgrave, som Mission Specialist på STS-80 i december 1996, när Musgrave var 61 år gammal. Tiden mellan den första och sista färden för någon ur Astronautgrupp 6 var 14 år.

 

Här är en länk vidare till sidan om Astronautgrupp 7.

Här är en länk tillbaka till sidan om astronauter.

Här är en länk tillbaka till fördjupningssidan om rymden.

//MatsB   v 1.0 2020-10-03


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se