Nyttiga idioter
Här återfinns information om så kallade nyttiga idioter, personer som omedvetet gick Sovjetunionens eller andra kommunistländers ärenden.

"Nyttiga idioter"

Begreppet nyttiga idioter kommer från den kommunistiska vokabulären och syftar på sådana personer som är till gagn för den kommunistiska saken utan att personerna själva är medvetna om det. Det kan röra sig om personer som av annan idealism än den politiska engagerar sig i rörelser som arbetar för kommunismens sak, eller personer som offentligt för fram budskap som gynnar kommunismens utbredning utan att personerna själva är medvetna om det.

Under kalla kriget fanns "nyttiga idioter" inom många typer av kommunistunderstödda rörelser:

Antikärnvapenrörelsen drog till sig ett stort antal idealister med pacifistisk läggning som för den skull inte var kommunister eller ens socialister. Vissa av dem kunde till och med vara pacifister av religiös övertygelse, men inte desto mindre bidrog de till att gynna kommunismen, se även sidan om antikärnvapenrörelsen.

Antikärnkraftsrörelsen drog även den till sig ett stort antal idealister som antingen var genuint oroliga för kärnkraftens risker, eller som var mer allmänt framstegsfientliga. Även dessa rörelser gynnade kommunismen, vilket beskrivs på sidan om antikärnkraftsrörelsen.

Antiframstegsrörelser var sammanslutningar av personer som var öppet teknikfientliga. Genom att bromsa västs tekniska utveckling, gynnades kommunismen, något som beskrivs på sidan om antiframstegsrörelser.

Antivietnamkrigsrörelserna lockade naturligtvis en stor grupp kommunister, eftersom vietnamkriget av båda sidor utmålades som ett krig mellan kommunism och demokrati. Dock gjorde USA:s många TV-sända övergrepp i Vietnam att även många icke-kommunister skakades av brutaliteten och engagerade sig mot vietnamkriget. Givetvis var det av nytta för kommunismens utbredning att engagera sig för ett amerikanskt utdragande ur vietnamkriget.

Drogliberala rörelser lockade framför allt ungdomar och personer med svag ställning i samhället. Som beskrivs på sidan om drogliberala rörelser gynnades kommunismen även av dessa rörelser.

//MatsB   v 1.1 2015-04-09


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se