Antikärnkraftrörelserna i väst
Här återfinns information om antikärnkraftrörelserna i väst under kalla kriget.

Antikärnkraftrörelser

Som en avläggare till antikärnvapenrörelserna kom under framför allt andra halvan av 1970-talet antikärnkraftrörelser att bli det område där ett stort antal idealister samlades när vietnamkriget var slut och dessa, då plötsligt sysslolösa, idealister saknade något gemensamt ont att kanalisera sin kamplusta mot (se även sidan om antivietnamkrigsrörelser).

Energikrisen år 1973 framkallades av sovjetstödda arabländer och visade tydligt västerlandets, framför allt Västeuropas, behov av alternativa energikällor som inte stod under sovjetisk kontroll. Kärnkraften var ett tydligt alternativ för framför allt elproduktion.

Intresset för kärnkraft fick på grund av energikrisen ett starkt uppsving under 1970-talet, och det låg givetvis i Sovjetunionens intresse att såvitt möjligt förhindra att Västeuropa minskade sitt oljeberoende. Sovjetunionen stödde därför antikärnkraftsrörelserna i väst.

Till vänster återfinns den gula knapp som blev mycket populär inom antikärnkraftrörelsen. Som ni kan se anslöt sig antikärnkraftrörelsen, liksom antikärnvapenrörelsen, till den sovjetkommunistiska vokabulären och kallade kärnkraft för "atomkraft".

Inom parentes kan nämnas att Sovjetunionens intresse av att störa Västeuropas energiproduktion kan ha haft betydligt djupare orsaker än allmän destabilisering av samhället. Under andra världskriget var Tysklands brist på energiresurser, inte minst drivmedel, den största begränsande faktorn för de tyska krigsansträngningarna. Genom att försvåra västs energiproduktion kunde Sovjetunionen försätta västsidan i ett liknande bristtillstånd inför det av kommunisterna förväntade och planlagda tredje världskriget.

Delar av antikärnkraftsrörelsen fungerade också som en variant på antiframstegsrörelse, man var inte emot kärnkraft av något rationellt säkerhetsskäl, utan för att det var högteknologi och därmed per definition dåligt.

Många deltagare i antikärnkraftsrörelsen agerade alltså omedvetet som nyttiga idioter åt Sovjetunionen.

//MatsB   v 1.1 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se