Drogliberala rörelser och narkotika
Här återfinns information om drogliberala rörelser i väst under kalla kriget, samt om hur narkotikamissbruk i övrigt uppmuntrades av de kommunistiska staterna.

Drogliberala rörelser

Under 1960-talet ökade narkotikamissbruket i västvärlden kraftig. Drogernas tillgänglighet ökade, priserna sjönk, och tidsandan uppmuntrade till experiment med droger. I vissa rörelser i tiden, såsom exempelvis hippierörelsen i USA, var drogmissbruk en integrerad del av livet.

När drogerna spridit sig över samhället, höjdes i vissa kretsar krav på legalisering av droganvändning. Rörelser som ställde sådana krav uppmuntrades i det fördolda av Sovjetunionen, i syfte att minska produktiviteten i väst. Ju fler personer i ett västland som blev förstörda till kropp och själ av narkotika, desto sämre blev landets ekonomi och produktion, och desto färre personer var det också kvar som kunde försvara landet mot ett sovjetiskt anfall.

Detta pågick under större delen av kalla kriget, åtminstone tills dess Sovjetunionen självt fick sin beskärda del av knarkproblem, genom det utbredda drogmissbruket bland sovjetiska soldater i Afghanistan.

Narkotikamissbruk i Vietnam

Bland amerikanska soldater i Vietnam spred sig narkotikamissbruket snabbt. Narkotika var mycket lättillgänglig i Vietnam, och i hemlighet understödde den kommunistiska sidan spridandet av narkotika bland amerikanska soldater. Med samma resonemang som ovan, en sönderknarkad fiendesoldat är en värdelös soldat för fienden, deltog den kommunistiska sidan i spridandet av narkotika bland de amerikanska soldaterna i Vietnam.

Narkotikamissbruket i Vietnam tog sig tidvis sådana proportioner att USA var tvungen att sända hem mängder av sina egna soldater för att de blivit så nerknarkade att de inte längre kunde sköta sin uppgift som soldater. Väl hemma var det många av dessa missbrukare som fortsatte att missbruka, något som givetvis var negativt för det amerikanska samhället, och därmed bra för kommunismen.

Genom att sprida ett drogliberalt budskap fungerade alltså många omedvetet som nyttiga idioter åt Sovjetunionen.

//MatsB   v 1.2 2014-03-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se