Antikärnvapenrörelserna i väst
Här återfinns information om antikärnvapenrörelserna i väst under kalla kriget.

Antikärnvapenrörelser

En tidig typ av fredsrörelse som i någon mening startade redan i slutet av andra världskriget var antikärnvapenrörelserna. Dessa började med rörelser som tyckte att det var fel av USA att utnyttja sitt kärnvapenmonopol, och, senare, att utnyttja sitt försprång inom kärnvapenteknologin.

Sovjetunionen understödde naturligt nog dessa rörelser. Sovjetunionen var lika medveten som USA om att Sovjetunionen på den europeiska scenen hade ett kraftigt övertag vad gällde armétrupper och konventionella vapen, och att USA:s enda chans att nå balans i Europa var att utveckla sitt övertag inom kärnvapenområdet. Genom att understödja antikärnvapenrörelserna i väst hoppades Sovjetunionen därför kunna bromsa USA:s utveckling av kärnvapen och att Sovjetunionen därmed skulle kunna bibehålla sitt maktövertag i Europa.

I ett senare skede av kalla kriget använde Sovjetunionen västvärldens antikärnvapenrörelser till att försvåra NATO:s utplacering av kärnvapen i Europa, liksom till att förhindra att länder som exempelvis Sverige skaffade egna kärnvapen.

Som ett kuriosum kan nämnas att även vokabulären inom antikärnvapenrörelserna hämtades från den sovjetkommunistiska vokabulären. Affischen till vänster som propagerar för en kärnvapenfri zon i Västtyskland använder denna vokabulär.

I den kommunistiska vokabulären hette kärnvapen "atomvapen" och robotar hette "raketer". Kärnvapenbärande robotar kallades alltså "atomraketer".

Många deltagare i antikärnvapenrörelserna agerade omedvetet som nyttiga idioter åt Sovjetunionen.

//MatsB   v 1.1 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se