Antivietnamkrigsrörelserna i väst
Här återfinns information om antivietnamkrigsrörelserna i väst under kalla kriget.

Antivietnamkrigsrörelser

En speciell form av rörelser där antimilitarism och antikapitalism möttes var antivietnamkrigsrörelserna.

I USA syftade det sovjetiska stödet till dessa rörelser i huvudsak till att undergräva USA:s försvarsansträngningar i Vietnam.

I övriga världen var huvudsyftet med antivietnamkrigsrörelserna att sprida antiamerikanska stämningar bland framför allt Västeuropas befolkningar.

Dessa rörelser fungerade mycket bra, sett ur ett sovjetkommunistiskt perspektiv. Det var hemmaopinionen i USA som fick USA att slutligen dra sig ur vietnamkriget, genom att rösta fram en ny president (Richard Nixon) som hade ett avslut på USA:s inblandning i vietnamkriget som en huvudpunkt på det politiska program han blev vald på.

I Västeuropa blev inställningen till USA allt mer negativ ju längre vietnamkriget gick. Tack vare detta fick kommunistpartier och andra antikapitalistiska rörelser i Västeuropa ett uppsving.

"Nyttiga idioter"

Antivietnamkrigsrörelserna var lite speciella såtillvida att de drog till sig ett stort antal gräsrötter som inte nödvändigtvis bekände sig till kommunismen, utan snarare i största allmänhet ville engagera sig för ett bättre samhälle. I kommunistisk vokabulär kallas sådana idealister för nyttiga idioter, se även den separata sidan om "nyttiga idioter".

Efter vietnamkrigets slut övergick många av dessa idealistiska anhängare till att bli nya "nyttiga idioter" genom att istället engagera sig i antikärnkraftsrörelser.

//MatsB   v 1.1 2015-04 09, v 1.0 2009-07-27


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se