Antikapitalismrörelserna i väst
Här återfinns information om antikapitalismrörelserna i väst under kalla kriget.

Antikapitalismrörelser

En typ av samhällsnedbrytande rörelser som Sovjetunionen stödde var olika typer av antikapitalistiska rörelser, såväl politiska kommunistpartier som utomparlamentariska rörelser.

Ett viktigt syfte med dessa rörelser var att minska västs ekonomiska försprång. På grund av den kommunistiska planekonomin hade de kommunistiska öststaterna en usel ekonomisk situation. Antikapitalismrörelserna syftade till att minska de ekonomiska fördelar som marknadsekonomin gav västvärlden.

Målet med detta var att minska västvärldens ekonomiska möjligheter att satsa på uppbyggnad av sitt försvar och forskning och utveckling av nya och mer effektiva vapensystem. På grund av marknadsekonomins fördelar kunde väst inte bara bibehålla sitt teknologiska försprång gentemot de kommunistiska länderna, utan även öka försprånget. Genom att undergräva marknadsekonomin i väst ville Sovjetunionen minska västs möjligheter till teknologiskt försprång. Se även sidan om antiframstegsrörelser för mer information om andra kommunistiska försök att minska västs teknologiska försprång.

Ett annat syfte med att stödja dessa rörelser var att undergräva förtroendet för de demokratiska institutionerna och därigenom lättare få de demokratiskt valda regeringarna att falla i en kris- eller krigssituation, och alltså lättare kunna ersätta dessa med kommunistiska marionettregeringar.

//MatsB   v 1.1 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se