Antimilitarismrörelserna i väst
Här återfinns information om antimilitarismrörelserna i väst under kalla kriget.

Antimilitarismrörelser

För att undergräva västs förmåga att försvara sig mot en sovjetisk aggression understödde Sovjetunionen antimilitarismrörelser i väst.

Dessa rörelser syftade till att göra regeringar i väst mindre benägna att satsa resurser på försvaret. Medlet dessa rörelser använde var att smutskasta västs militär och försvarsansträngningar.

Antimilitarismrörelserna hade sin storhetstid under 1960- och 1970-talen. I väst skulle man då skämmas för sitt militära försvar, och officer skulle vara ett yrke med låg status.

Detta stod i bjärt kontrast till Sovjetunionens (och övriga kommunistländers) hyllningar av den egna militären med hjältestatus och storslagna militärparader. Till vänster ses den medaljbeströdde sovjetiske generalen Zjukov hälsa trupperna under en sovjetisk militärparad.

Som nämnts ovan var huvudsyftet med antimilitarismrörelserna att minska den politiska viljan i väst att satsa ekonomiska resurser på försvaret. En (för sovjetkommunisterna) positiv bieffekt var att allmänhetens försvarsintresse sjönk i väst, och soldaterna i väst blev mindre intresserade av att få en god militär utbildning. Speciellt kritiskt var detta för de västländer som hade värnpliktsarméer, exempelvis Sverige.

//MatsB   v 1.1 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se