Om kriget kommer 
Denna sida behandlar skriften Om kriget kommer, en broschyr som utgavs i flera upplagor under kalla kriget.

Om kriget kommer

Civilförsvarsstyrelsen utgav under kalla kriget en skrift med titeln Om kriget kommer. Denna skrift behandlade kriget ur civilbefolkningens perspektiv och beskrev hur man som enskild civilperson skulle agera i ett krigsläge.

 

Bakgrund

Det totala krig som man framför allt i första halvan av kalla kriget såg framför sig, detta totala krig skulle komma att drabba hela det svenska samhället. Det totala kriget berörde alla samhällsfunktioner och därmed alla medborgare. Informationen till allmänheten om det totala kriget och det totala försvaret var därför viktig.

Alla samhällsfunktioner skulle bli indragna i det kommande kriget, och det var viktigt att varje medborgare visste sin plats i det totala försvaret och hur man skulle agera i händelse av krig.

Redan under beredskapstiden hade den dåvarande Kristidsnämnden givit ut en informationsbroschyr med titeln Om kriget kommer. Bilden till vänster visar en affisch om denna broschyr från beredskapstiden.

I skuggan av det kalla kriget och kärnvapenhotet aktualiserades utgivningen av en liknande skrift.

 

 

 

Civilförsvarsstyrelsen utgav av denna anledning en skrift med samma titel, Om kriget kommer. Första upplagan av denna kalla-krigs-version kom 1952, och bilden till vänster visar framsidan till 1952 års upplaga av Om kriget kommer.

Ett bidragande motiv till att ge ut Om kriget kommer var att ge civilbefolkningen en enkel handbok med svar på de mest uppenbara frågorna i händelse av krig.

Förutom en lugnande psykologisk verkan innebar Om kriget kommer att myndigheterna skulle besparas en stor mängd frågor från en orolig allmänhet i ett akut krigsläge.

 

 

Den första upplagan följdes år 1961 av en ny upplaga. År 1983 gav Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar ut den senaste (sista?) upplagan.

Bilden till vänster visar framsidan av 1961 års upplaga av Om kriget kommer.

Förutom som separat skrift fanns under större delen av kalla kriget även den viktigaste informationen för allmänheten tryckt i telefonkatalogen, även där under rubriken Om kriget kommer.

Mer om denna telefonkataloginformation återfinns längre ner på denna sida.

 

Innehåll

Skriften Om kriget kommer innehåller som nämnts råd till allmänheten i det fall att krig eller krigsliknande tillstånd skulle inträffa.

Innehållsförteckningen för 1961 års upplaga listar följande huvudavsnitt:

 • Totalt krig, totalt försvar

 • Rikets styrelse i krig

 • Larmsignaler

 • Din plats i totalförsvaret

 • Beredskapslarm

 • Motståndsanda

 • Vaksamhet

 • Utrymning, inkvartering

  Packning

  Var inkvarteras Du?

  Meddela Din nya adress

 • Skydd mot anfall

 • Flyglarm

  Vid överraskande anfall

 • Radiakskydd

  Hur skyddar man sig vid radioaktiv beläggning?

  Mat och dryck

 • Skydd mot biologisk krigföring

 • Skydd mot stridsgaser

 • Krigsskadeersättning

 • Självskydd

 • Sjukvård i krig

 • Folkförsörjning i krig

 • Om striden når Din hembygd

  Vad folkrätten säger

  Det fria kriget

  Motståndsrörelse

Som framgår av innehållsförteckningen handlar 1961 års upplaga av Om kriget kommer till stor del om hur civilbefolkningen skall skyddas och skydda sig mot krigets verkningar. Om kriget kommer var tänkt som en handbok för allmänheten ("råd till den enskilde" var ett begrepp som användes), och en stor del av utrymmet ägnas åt information avsedd att i händelse av krig lugna en oroad civilbefolkning.

Om kriget kommer i telefonkatalogen

En kortversion av Om kriget kommer publicerades i telefonkatalogen under större delen av kalla kriget. Där togs på en eller två sidor upp samma frågor som i den tidigare beskrivna skriften.

Bilden till vänster visar sidan Om kriget kommer som den såg ut i 1984 års telefonkatalog.

Om man jämför innehållet på den ensamma sidan ur 1984 års telefonkatalog med innehållet i de 49 sidorna i 1961 års upplaga av skriften, så är det två saker som är tydliga.

För det första är 1984 års version en produkt från den senare del av kalla kriget då tron var stark på att angriparen skulle respektera folkrätten. I 1984 års version finns därför ingenting skrivet om utrymning eller skydd mot anfall. Dessa ämnen, som upptagit större delen av 1961 års version, finns överhuvudtaget inte med i 1984 års version.

För det andra så saknar 1984 års version helt information om skydd mot ABC-stridsmedel (atom-, biologiska och kemiska stridsmedel). Även med en angripare som respekterar folkrätten kan civilbefolkningen, av otur eller på grund av gränsdragningsproblem mellan militär och civil verksamhet, drabbas av sådana stridsmedel om de används. 1984 års Om kriget kommer verkar därför förutsätta ett konventionellt angrepp utan ABC-stridsmedel.

Slutord

Jag avslutar denna sida med avslutningsorden från 1961 års upplaga av Om kriget kommer. Det är ett stort avstånd mellan retoriken i 1961 års skrift och den i 1984 års telefonkatalog!

//MatsB   v 1.0 2009-07-07


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se