Det totala krigetHär presenteras det totala kriget.

Det totala kriget

Redan under 1800-talet talades det om att vapenutvecklingen skulle göra att framtida krig drabbade de inblandade ländernas hela yta och hela befolkningar.

Den som sannolikt myntade begreppet "Det totala kriget" var general Erich von Ludendorff, som skrev en bok med titeln "Der totale Krieg" år 1935. Mest känt blev begreppet dock genom den tyske propagandaministern Joseph Goebbels, som i ett tal i februari 1943 använde uttrycket "Der totale Krieg" som beteckning på den fas av kriget som Tyskland stod i begrepp att ge sig in i.

I korthet innebär begreppet det totala kriget att hela länders yta och befolkning utsätts för fientliga angrepp, något som mycket riktigt drabbade flera länder under andra världskriget, Tyskland i synnerhet. Orsakerna till detta står, som redan nämnts, att finna i vapenutvecklingen.

Snabbare stridvagnar, motoriserade förband etc. innebar att landkriget under 1900-talet kunde röra sig över mycket större ytor än tidigare. Även i forntidens krig förhärjades de landområden där kriget drog fram, och civilbefolkningen drabbades hårt, men de drabbade landområdena var mycket mindre.

Utvecklingen av bombflyget under 1900-talets första hälft ledde också till att områden långt från landkrigets härjningar kunde utsättas för mycket kraftiga fientliga angrepp. I Tysklands fall kunde hela städer bli mer eller mindre totalförstörda genom allierade anfall med över ettusen bombplan i ett enda bombangrepp.

I det totala kriget ingår att civilbefolkningen drabbas. I vissa fall sker detta "händelsevis" genom att civilbefolkningen olyckligtvis är i vägen för kriget. I andra fall är dock bekämpningen av civilbefolkningen helt avsiktlig, och kan, som i fallet med de allierades bombningar av tyska städer, till och med vara ett strategiskt huvudsyfte med bombningarna.

Det totala kriget tvingar fram det totala försvaret. Jag har skrivit en separat sida om det totala försvaret.

//MatsB   v 1.3 2014-03-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se