Det totala försvaretHär presenteras det totala försvaret.

Det totala försvaret

Det totala kriget innebär att hela befolkningen och alla grenar av samhället berörs av kriget. Det totala försvaret, eller totalförsvarstanken, innebär på motsvarande sätt att hela befolkningen och alla grenar av samhället arbetar tillsammans för landets försvar.

Sett i skenet av det andra världskriget var såväl det totala kriget som totalförsvarstanken naturliga vid kalla krigets början. Det befarade kommande kriget sågs naturligt nog som ett totalt krig, och därför krävdes ett totalt försvar för att kunna möta detta totala krigshot.

Ofta anges det spanska inbördeskriget 1936-1939 som det första moderna totala kriget. Det är sant att den spanska civilbefolkningen drabbades hårt av krigshandlingarna. Dock var det endast undantagsvis som något totalt försvar mobiliserades under spanska inbördeskriget. Snarare var det under andra världskriget som det totala försvaret uppbådades.

Det totala försvaret mobiliserades under andra världskriget framför allt på två håll. I England mobiliserades det totala försvaret under första delen av andra världskriget, under Slaget om England och den däri ingående Blitzen, då tyska luftangrepp drabbade såväl produktionsmedel, infrastruktur som civilbefolkning i södra England. I Tyskland mobiliserades det totala försvaret under andra delen av andra världskriget, när de allierades alltmer eskalerade bombangrepp gjorde att hela Tyskland drabbades av krigets härjningar.

Några viktiga ingredienser i det totala försvaret är:

  • Civilförsvar med skydd för befolkningen.
  • Ekonomiskt försvar med skyddade anläggningar för produktion och strategisk lagring.
  • Mobilisering av samhällets totala arbetskraft (av båda könen).

Under efterkrigstiden var det totala försvaret en naturlig del av försvaret, framför allt i många europeiska länder samt i Nordamerika (det vill säga i de länder som sannolikt skulle drabbas direkt av ett tredje världskrig mellan Warszawapakten och NATO).

//MatsB   v 1.2 2014-03-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se