Fördjupning - USA:s rymdfärder - Apollo 7
Här återfinns en fördjupning om den bemannade rymdfärden med Apollo 7.

Apollo 7
Efter Apollo 1-branden och den omfattande haveriutredning som genomförts, gjordes ett stort antal förändringar i kapsel, utrustning och rutiner. Detta tog mer än ett och ett halvt år, och först i oktober 1968 var det dags för den första bemannade Apollo-färden.

Befälhavare (Commander) var Wally Schirra, han blev den första astronaut att genomföra tre rymdfärder. Han var dessutom den enda astronaut som flög i alla tre Mercury-, Gemini- och Apollo-programmen. Kommandomodulspilot (Command Module Pilot, CMP) var Donn Eisele, och Månlandarpilot (Lunar Module Pilot, LMP) var Walt Cunningham. (Man använde benämningen "månlandarpilot" för den tredje astronautens roll även om rymdfärden inte hade med sig någon månlandare.)

Detta var den första bemannade rymdfärden med kommandomodulen. Astronauterna hade ett hårt schema. Detta, kombinerat med att Schirra blev förkyld uppe i rymden, ledde till en del ordväxlingar mellan framför allt Schirra och markkontrollen. Schirra vägrade att låta sig bli stressad av markkontrollens press på högre tempo och att de ville att astronauterna skulle utföra fler uppgifter än vad som ursprungligen planerats.

Frånsett den dåliga atmosfären mellan besättning och markkontroll gick färden mycket bra. Kommando- och servicemodulerna fungerade som de skulle, och vid första tändningen av den mycket väldimensionerade (överdimensionerade) motorn i servicemodulen undslapp sig Schirra att ropa "Yabba-dabba-doo" av förtjusning, precis som den tecknade figuren Fred Flinta ropade i TV under 1960-talet.

Återinträdet och landningen blev också en kontrovers mellan kapsel och markkontroll. Schirra var förkyld och ville kunna hålla för näsan för att tryckutjämna under nerfärden. Detta innebar att han inte tänkte ha sin hjälm på sig. Markkontrollen motsatte sig detta kraftfullt, men till slut fick befälhavaren som han ville.

Ganska snart efter Apollo 7 omvärderades detta, och astronauterna vid kommande färder rekommenderades tvärtom att inte ha sina rymddräkter på sig vid återinträdet.

 

Här är en länk vidare till Apollo 8.

Här är en länk tillbaka till fördjupningssidan om Apollo.

Här är en länk tillbaka till fördjupningssidan om rymden.

//MatsB   v 1.0 2020-10-04


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se