Försvarets radioanstalt (FRA)
Denna sida behandlar den tidvis och bitvis hemliga organisation som går under benämningen Försvarets radioanstalt (FRA). FRA är fortfarande verksamt, och organisationens verksamhet omgärdas fortfarande med sekretess.

Försvarets radioanstalt

Försvarets radioanstalt (FRA) är en organisation för underrättelseinhämtning. FRA skapades år 1942 för att hantera försvarsmaktens mer tekniska underrättelseinhämtning.

Som namnet antyder har FRA sysslat med inhämtning via radio ända sedan organisationens tillblivelse. Organisationen har dock även sysslat med inhämtning via trådbundna media. Såväl fjärrskriftslinjer som telefonlinjer har avlyssnats av FRA.

Kryptoanalys

Viktig trafik är ofta krypterad. En central del av FRA:s verksamhet är därför kryptoanalys, det vill säga att knäcka krypton. De svenska framgångarna under andra världskriget att knäcka framför allt tyska fjärrskriftskoder blev startskottet till FRA:s framgångsrika verksamhet inom kryptoanalysens område.

Signalspaning

FRA har sysslat (och sysslar) såväl med mer direkt avlyssning och kryptoanalys, som med mer generell signalspaning. I signalspaning ingår även analys av sådana signaler som inte tolkas till naturligt språk.

Några exempel: Att frekvensbestämma och pejla in radaranläggningar på andra sidan Östersjön. Analys av trafikmönster där trafiken i sig inte (kan) tolkas, utan det är trafikens intensitet och uppträdande som är det intressanta. Hur ser exempelvis "etermolnet" ut runt en rysk pansardivision som förbereder ilastning för landstigning över hav?

FRA och Catalinaaffären

Catalinaaffären var den dåtida benämningen på det som långt senare kommit att omtalas som den nedskjutna DC3:an. En av FRA:s DC3:or för signalspaning blev i juni år 1952 nedskjuten av sovjetiskt jaktflyg i internationellt luftrum över Östersjön, och många turer och notväxlingar uppstod. Affären är än idag inte fullt utredd. Jag har skrivit en separat sida om Catalinaaffären.

FRA och telefonavlyssning

Redan under andra världskriget avlyssnade FRA det svenska telefonnätet. Nyligen (i juni 2008) antogs en lag som legaliserar delar av FRA:s telefonavlyssning. Den som tror att lagen av år 2008 innebär att FRA inte avlyssnat telefonnätet tidigare tror fel.

Bilden ovan till vänster visar en nedteckning av ett avlyssnat telefonsamtal från år 1944. Ena stämpeln (se förstoring här intill) visar att informationen kommer från FRA.

Av debatten i samband med 2008 års lag har framgått att FRA:s telefonavlyssning pågått under kalla kriget (och efter kalla krigets slut), samt att såväl inrikes som utrikes trafik har avlyssnats av FRA.

FRA:s nationella samarbeten

Under 1950-talet samarbetade FRA med det så kallade T-kontoret. Se sidan om T-kontoret för information om T-kontoret. Det är därför troligt att detta samarbete fortsatte när T-kontoret och Grupp B slagits samman till Informationsbyrån (IB). Se sidorna om Grupp B respektive Informationsbyrån för information om dessa organisationer.

Ett gott och långvarigt samarbete med Televerket har varit nödvändigt för FRA:s omfattande avlyssning av det svenska telefonnätet.

FRA:s internationella samarbeten

FRA samarbetar och byter information med andra västländers underrättelseorganisationer. Framför allt uppmärksammades FRA:s samarbete med NATO i samband med Catalinaaffären. Mer information om detta finns på sidan om Catalinaaffären.

//MatsB   v 1.1 2014-03-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se