T-kontoret
Denna sida behandlar den hemliga organisation som gick under beteckningen T-kontoret.

T-kontoret

T-kontoret var en hemlig militär organisation vid försvarsstabens underrättelseavdelning och den direkta efterföljaren till C-byrån. Efter andra världskriget var C-byråns krigstida samarbete med tyska Abwehr belastande för försvaret, och C-byrån omorganiserades därför till T-kontoret.

Chef för T-kontoret blev Thede Palm, därav bokstaven T i beteckningen T-kontoret. Thede Palm var i grunden en civil akademiker men hade under kriget arbetat åt försvarsstaben med informationsinsamling bland framför allt norrmän och danskar som flytt till Sverige.

T-kontorets inriktning var hemlig utrikes underrättelsetjänst. Liksom C-byrån arbetade T-kontoret på fältet i grannländerna, vilket under kalla kriget främst betydde Baltikum.

Det praktiska fältarbetet utgjordes ofta av att utbilda, utrusta och sända ut underrättelsearbetare till de baltiska staterna. Rekryteringen skedde genom de balter som flytt till Sverige under och efter den sovjetiska ockupationen.

T-kontorets arbete med baltiska underrättelsearbetare var tyvärr infiltrerat av sovjetiska agenter. De flesta av T-kontorets utsända tillfångatogs eller dödades direkt vid ankomsten till Baltikum. År 1957 levererade Sovjetunionen en diplomatisk protest mot T-kontorets verksamhet i Baltikum, varvid verksamheten av allt att döma upphörde i sin dåvarande form.

Thede Palms underrättelsearbete fick under 1950-talet konkurrens av Grupp B vid försvarsstabens säkerhetsavdelning under ledning av Birger Elmér. Vid en omorganisation år 1964-65 slogs T-kontoret och Grupp B samman till en gemensam organisation som snart kom att kallas Informationsbyrån (IB). Denna nya organisation kom att ledas av Elmér.

Se vidare sidan om Informationsbyrån för information om IB:s verksamhet.

Stay Behind

I sin egenskap av chef för T-kontoret kom även Thede Palm att ansvara för uppbyggnaden av en del av en av de svenska Stay-Behind-rörelserna under kalla kriget. Se vidare sidan om motståndsrörelser för mer information om detta.

//MatsB   v 1.0 2008-06-20


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se