ReferenserUnder denna rubrik går jag igenom ett antal av de referenser som jag har använt i mitt arbete med denna webplats.

Referenser

Jag har valt att på denna webplats ha en populär framställning, därför har jag inte i onödan fyllt framställningen med referenser och fotnoter.

Inte desto mindre är min ambition att all sakinformation på dessa websidor skall vara korrekt. I de fall där jag ger uttryck för mina personliga åsikter har jag försökt vara tydlig med att det är mina åsikter och inget annat. Några sidor har andra författare än jag själv, detta är då tydligt angivet.

Kalla kriget har intresserat mig i över trettio år. En hel del av den äldre kunskap jag har om kalla kriget har jag tyvärr inte längre någon aning om varifrån den kommer. Mycket av informationen har jag hört muntligen vid föredragningar och liknande inom ramen för min militära tjänstgöring. På den tiden skulle det troligen ha varit olagligt att skriva ned informationen ens för privat bruk, därför finns den bara inne i mitt huvud.

Den nya kunskap jag inhämtar försöker jag dock hålla bättre koll på, och en hel del av den litteratur jag läst har givit mig ny kunskap. På denna sida försöker jag presentera den viktigaste litteraturen och vad som står att finna i den.

Jag har skapt några undersidor till denna sida.

sidan om webplatser nämner jag några av de viktigaste webplatserna för min informationsinhämtning.

sidan om utredningar nämner jag några av de viktigaste statliga utredningarna inom området.

sidan om böcker nämner jag ett antal böcker som varit till nytta för mig.

//MatsB   v 1.1 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se