Venona
Här återfinns information om kryptoanalysprojektet Venona.

Venona

Kryptoanalysprojektet Venona (eller VENONA) startade 1943 för att forcera ("knäcka") sovjetiska engångskrypton.

Engångskrypton är i teorin oforcerbara om de används rätt. Engångskryptons säkerhet bygger på att kryptonycklarna (kryptotabellerna i Venonas fall) verkligen bara används en enda gång. Skulle tabellerna användas mer än en gång finns det möjlighet för kryptoanalytikerna att hitta ingångar till kryptoanalysen genom kunskapen att samma nyckel använts för flera tecken.

Sovjetunionen använde kryptotabeller för engångskrypton i stor utsträckning, just med syftet att göra kryptona oforcerbara. Efter Tysklands angrepp på Sovjetunionen år 1941 ökade behovet av kryptotabeller dramatiskt. Efterfrågan översteg tillgången, vilket medförde att ryssarna, medvetet eller omedvetet på en högre nivå, återanvände vissa kryptotabeller. De återanvända tabellerna användes av Sovjetunionen under åren 1942 till år 1948, men främst under åren 1943 och 1944.

Amerikanska kryptoanalytiker upptäckte att Sovjetunionen återanvände kryptotabeller. Amerikanerna startade då ett långvarigt och extremt tidskrävande arbete att finna de enstaka meddelanden som krypterats med samma tabeller, och som därför hade potential för att forceras. Denna sökning skedde bland alla de hundratusentals sovjetiska kryptomeddelanden som fångats upp under åren 1942 till 1948. Detta extremt resurskrävande och synnerligen hemliga arbete hade flera täcknamn, bland annat Venona, och skedde i samarbete med flera andra västliga underrättelsetjänster.

Sovjetiska meddelanden som kunde forceras genom Venona hjälpte USA bland annat att avslöja kärnvapenspionerna Julius och Ethel Rosenberg och flera andra sovjetiska spioner.

Venona avslutades officiellt år 1980, men dekrypteringen pågår sannolikt fortfarande.

//MatsB   v 1.0 2014-03-08


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se