Echelon
Här återfinns information om signalspaningsprojektet Echelon.

Echelon

Echelon (eller kanske snarare ECHELON) är det gängse namnet på ett omfattande signalspaningsprojekt som främst USA och Storbritannien har drivit sedan 1960-talet. Benämningen Echelon blev känd när det europeiska parlamentet under tidigt 2000-tal gjorde en utredning om den hemliga signalspaningen, men projektet har gått under ett stort antal kodnamn genom åren

Echelon startade som ett projekt att hämta information från global satellitkommunikation, och det ursprungliga syftet var att avlyssna sovjetisk militär- och diplomattrafik. Projektet växte snart till att omfatta många olika typer av global kommunikation över telelinjer och datanät.

Avlyssningen av Sovjetuionen växte också till att omfatta global avlyssning av kommunikation oavsett källan bakom kommunikationen, inkluderande företags och privatpersoners kommunikation via exempelvis telefon och email.

Politikers kommunikation via telefon, email och andra media har avlyssnats genom Echeleon.

Länderna bakom Echelon lär även ha utnyttjat informationen ur Echelon för industrispionage (källa: Duncan Campbell, Nicky Hager).

//MatsB   v 1.0 2014-03-07


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se