Rymdkapplöpningen - Satelliter
Här återfinns information om tidiga satellituppskjutningar under rymdkapplöpningen under kalla kriget.

Bakgrunden till rymdkapplöpningen återfinns under sidan om rymdkapplöpningens bakgrund.

Geofysiska året

Det internationella geofysiska året var utlyst till 1957-1958. USA gjorde en offentlig utfästelse att under det geofysiska året placera en satellit i omloppsbana och utföra vetenskapliga experiment.

Med anledning av detta lade de tre vapengrenarna fram var sitt förslag, baserade på sina egna erfarenheter:

Armén föreslog en Jupiter-raket, för rymdforskning omdöpt till Juno.

Flygvapnet föreslog en Atlas-raket.

Marinen föreslog en Viking-raket med en civilbyggd fastbränsleraket, Aerobee, som andra steg.

Vid valet mellan alternativen lades vikt vid att flygvapnets Atlas-raket ännu inte existerade, samt att marinens förslag inkluderade en raket för atmosfäriska studier (Viking), samt en civilbyggd raket (Areobee), något som ansågs positivt i den vetenskapliga tillämpning som avsågs. Man valde alltså att satsa på marinens förslag. Projektet benämndes Vanguard.

Armén (och inte minst Wernher von Braun) stod år 1956 redo att skjuta upp en satellit med en Juno-raket, men blev uttryckligen förbjudna att göra detta. En militär satellit kunde reta ryssarna, och dessutom hade ju marinen vunnit tävlingen om Vanguard-projektet.

Sputnik

Den fjärde oktober 1957 placerade Sovjetunionen en satellit, Sputnik 1, i omloppsbana runt jorden genom att använda en modifierad R-7-raket som bärraket. Detta skapade amerikansk panik. Ryssarna hade blivit först med att skjuta upp en satellit! Ingen i USA hade anat att Sovjetunionen hade nått så långt att de redan 1957 kunde sända upp en satellit i omloppsbana.

Som om inte detta var illa nog för amerikanerna, bara en månad senare, den tredje november 1957, sköt Sovjetunionen upp Sputnik 2, denna gång med en levande passagerare, en hund som kom att kallas Laika.

Den ytterligare panik de Sovjetiska framgångarna skapade bäddade nu för ett spektakulärt amerikanskt misslyckande.

Amerikanskt misslyckande

Vanguard-projektet hade långt kvar till att sända upp en satellit. Man hade gjort en (1) lyckad uppskjutning av det första steget i trestegsraketen. Den sjätte december 1957 skulle man för första gången testa alla tre stegen, i en uppskjutning benämnd TV-3 (TV = Test Vehicle).

På grund av den nationella paniken hade man beslutat att ta med en satellit i TV-3, trots att detta fortfarande var att anse som en tidig testuppskjutning med synnerligen små chanser att lyckas placera en satellit i omloppsbana.

Den mediala uppmärksamheten kring uppskjutningen blev enorm. Nu skulle USA visa ryssarna att även amerikanerna kunde skjuta upp satelliter! Uppskjutningen av TV-3 direktsändes i amerikansk TV.

En bild från uppskjutningen ses till vänster. TV-3 kom ungefär en meter upp från startplattan när den förlorade dragkraft, sjönk ner igen och exploderade.

Den nationella bestörtningen var oerhörd. Armén och Wernher von Braun fick i uppdrag att så snabbt som möjligt få upp en satellit i rymden. Nu gällde inga betänkligheter om civila raketer och geofysiska året längre, nu gällde det att rädda den amerikanska äran!

Explorer 1

Den första februari 1958 sköt armén upp satelliten Explorer 1. Bärraket var Juno-1, som hade en Redstone-raket som första steg och tre övre steg med fastbränsleraketer.

Vanguard 1

Den sjuttonde mars 1958 lyckades så marinen skjuta upp en satellit inom Vanguard-projektet. Klokt nog väntade man med att namnge satelliten till dess den var i omloppsbana, Vanguard 1 blev därmed namnet på satelliten.

NASA

Efter nesan att Sovjetunionen varit först i rymden, insåg USA att det varit ett misstag att låta de olika vapengrenarna konkurrera med varandra. År 1958 bildades därför National Aeronautic and Space Administration, NASA. NASA samlade de amerikanska rymdförsöken under en gemensam organisation.

Bemannade rymdfärder

När nu såväl Sovjetunionen som USA behärskade konsten att få upp satelliter i omloppsbana, var nästa utmaning naturligt nog att skjuta ut en människa i rymden.

För information om de bemannade rymdfärderna, se sidan om bemannade rymdfärder.

//MatsB   v 1.0 2008-02-26


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se