Manhattanprojektet
Denna sida informerar om Manhattanprojektet i USA under andra världskriget.

Bakgrund

Utvecklingen av kärnvapen började i anslutning till andra världskriget. Tyskland hade under mellankrigstiden varit ledande inom kärnfysisk forskning, och flera av de ledande fysikerna fanns inte bara kvar i Tyskland efter Hitlers maktövertagande, flera av dem försökte dessutom aktivt påverka Hitler att satsa på utveckling av kärnvapen.

Manhattanprojektet

Tyska fysiker i exil var av denna anledning naturligt nog oroliga för att deras landsmän i Tyskland skulle lyckas övertala Hitler att satsa på kärnvapenforskning. Exilfysikerna övertygade genom en massiv övertalningskampanj de amerikanska politikerna att Tyskland satsade på att framställa kärnvapen. För att inte Hitler skulle bli först med en atombomb satsade därför USA enorma resurser på att ta fram en atombomb under andra världskriget, i det så kallade Manhattanprojektet.

I efterhand kan fastslås att Tyskland aldrig var nära att utveckla kärnvapen. Tyska fysiker försökte visserligen redan under 1930-talet intressera den nazistiska regeringen för att satsa på framställning av kärnvapen, men Hitlers övertygelse var att det kommande kriget skulle bli kortvarigt. Denna Hitlers övertygelse hindrade att stora resurser satsades på ett vapen som ändå inte skulle hinna bli klart för användning under detta korta krig.

Först i andra världskrigets senare faser, då kriget hade utvecklats till ett rustningskrig, ökade det tyska intresset för kärnvapen, men då var det alldeles för sent för att kunna påverka krigsutgången.

USA, däremot, satsade som sagt mycket stora resurser på framställningen av kärnvapen. Inom Manhattanprojektet tog man fram såväl en uranbomb som en plutoniumbomb. De två bombtyperna finns beskrivna mer ingående på sidan om kärnvapenteknik.

Uranbomben spränges över Hiroshima, utan föregående provsprängning. Plutoniumbomben provsprängdes först vid Trinity Site i öknen utanför Alamogordo i New Mexico, och en likadan fälldes därefter över Nagasaki. Bilden till vänster föreställer provladdningen "the Gadget" i provsprängningstornet vid Trinity Site.

Manhattanprojektet påverkade krigets utgång i så mån att atombomberna över de japanska städerna påskyndade Japans kapitulation betydligt. Utan atombomberna skulle den japanska kapitulationen säkerligen ha dröjt betydligt längre, till kostnaden av en konventionell terrorbombning av de japanska städerna och sannolikt även en blodig erövring av de japanska huvudöarna. För både Japan och USA sparade därför atombombsfällningarna trots allt många människoliv.

//MatsB   v 1.1 2014-03-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se