Pragkuppen 1948
Här återfinns information om Pragkuppen 1948.

Pragkuppen 1948

I Tjeckoslovakien hade det 1946 hållits allmänna val. Det tjeckiska kommunistpartiet hade blivit landets största, och besatte premiärministerposten. Kommunisterna hade dessutom kontroll över polisen och militären.

Under 1947 visade sig kommunismen från sitt rätta ansikte. Längre arbetstider till lägre löner, hotande tvångskollektivisering, och en polis och militär som blev alltmer brutal mot medborgarna. Kommunisternas popularitet sjönk dramatiskt, och inför valet i maj 1948 förutspåddes en jordskredsförlust för kommunisterna.

I februari 1948 avskedades alla icke-kommunister inom polisen. I parlamentet protesterade de icke-kommunistiska partierna, och parlamentet beslutade att beordra den kommunistiske inrikesministern att återkalla avskedandena. Inrikesministern vägrade och hotade med våld. Detta ledde till en parlamentarisk kris.

Inför risken att ett nyval skulle visa hur litet det folkliga stödet var för kommunisterna, arrangerades med sovjetisk hjälp en statskupp. President Beneš tvingades tillsätta en kommunistisk regering under kommunistledaren Gottwald. Beneš avgick snart därefter. Han efterträddes av kommunistledaren Gottwald. Yttrandefrihet och fria val avskaffades, och Tjeckoslovakien blev en kommunistisk lydstat till Sovjetunionen.

//MatsB   v 1.0 2008-03-11


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se