Om kalla kriget och Sverige
För den som vill veta mer om kalla kriget och Sveriges plats i det kalla kriget, har jag skrivit en sida om bakgrunden till kalla kriget, samt en sida om svensk krigsplanläggning i skenet av kalla kriget.

För att bättre förstå svensk försvarspolitik under kalla kriget är det dessutom viktigt att förstå något om totalförsvaret, totalförsvarstanken var en tanke som genomsyrade svensk försvarspolitik under hela kalla kriget.

Totalförsvarstanken kom ibland i konflikt med folkrätten, jag har därför ägnat en sida åt folkrätten och de problem som uppstod.

Några andra saker som är bra som bakgrundsinformation för att förstå hur man tänkte i Sverige under kalla kriget är en sida om de svenska atomvapen som planerades men aldrig byggdes, samt en sida om de försvarsgrensstrider som tyvärr rasade under i princip hela den aktuella tidsperioden.

Svenska fortifikationer är viktiga för kalla krigets Sverige, jag har därför skapat en sida om vad fortifikation innebär.

Två organisationer som var viktiga för de svenska fortifikationerna under kalla kriget är Fortifikationsverket, samt Redovisningsavdelning Bergslagen. Dessa har tillägnats var sin sida. Fortifikationsverket byggde och ägde (äger) de svenska militära bergrummen. Redovisningsavdelning Bergslagen ansvarade för brukandet och underhållet av många av de större centrala ledningsplatserna.

För att förstå det arbete som pågick, och i viss mån fortfarande pågår, med att hålla försvarsansträngningarna så hemliga som möjligt, har jag skrivit en sida om hemliga handlingar och hemligstämplar, samt en sida om skyddsobjekt.

I anslutning till detta har jag även försökt att beskriva de ytterligare ansträngningar som gjordes för att sprida osäkerhet och förvirring beträffande de hemliga anläggningarna. Detta görs på en sida om svensk maskirovka, samt en sida om återbruk.

Efter att ha tagit del av denna bakgrundsinformation hoppas jag att ni skall vara väl förberedda för att förstå de enorma försvarsansträngningar som förekom under kalla kriget. För mer information om svenska ansträngningar är det då lämpligt att gå vidare till sidan om totalförsvaret.

//MatsB   v 2.2 2008-09-17


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se