Egypten under kalla kriget
Här återfinns information om Egypten under kalla kriget.

Egypten

För att skydda sina ekonomiska intressen i Suezkanalen blev Egypten i praktiken ett brittiskt protektorat i slutet av 1800-talet. Efter första världskriget blev detta förhållande även formellt, då det Ottomanska imperiet föll samman.

År 1952 genomfördes en militärkupp som avsatte kungen och förde general Nasser till makten. Nasser förklarade Egyptens självständighet från Storbritannien, och inledde en vapenhandel med öststaterna för att komma ifrån beroendet av västmakterna.

Inför Egyptens närmande till kommunistländerna i öst, drog USA tillbaka sin utlovade finansiering av Assuandammen. Assuandammen kom istället att byggas med Sovjetiskt stöd.

År 1956 förstatligade Nasser Suezkanalen, något som utlöste den så kallade Suezkrisen, se även en separat sida om Suezkrisen.

Dessa händelser kom att driva Egypten än mer mot att luta sig mot öststaterna. Egypten spelade även en framträdande roll i krigen mot Israel. Jag har skrivit en separat sida om israelkrigen.

År 1979 undertecknade Egypten en fredsöverenskommelse med Israel, något som fick Arabförbundet att utesluta Egypten ur förbundet. Händelserna kom Egypten att fjärma sig från östmakterna och återigen närma sig väst.

//MatsB   v 1.0 2008-05-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2009-2015 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se